Menu

Radni PLUSa w Radzie Powiatu

DOŁĄCZ DO NAS

 
 


 

Dane organizacji:
Bełchatowskie Stowarzyszenie
Samorządowe PLUS
KRS 0000216169
REGON 592297530
NIP 769 204 33 99
Nr konta:
68 1440 1257 0000 0000 0347 3082
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 35
 

PROGRAM PLUSA DLA POWIATU BEŁCHATOWA NA LATA 2014 - 2018

1. Dla rozwoju gospodarczego:

- konsekwentne wzmacnianie pozycji Bełchatowa jako stolicy paliwowo – energetycznej kraju oraz lidera obszaru funkcjonalnego Zagłębia Górniczo – Energetycznego Bełchatów – Szczerców – Złoczew;
 

- dalsze skuteczne pozyskiwanie środków pomocowych dla inwestycji i projektów społecznych z Europejskich Funduszy Strukturalnych;
 

- realizacja inwestycji zmierzających do poprawy stanu nawierzchni dróg na terenie powiatu (m.in. trakt napoleoński Kącik – Widawa oraz Nowy Świat - Trząs);

 

- współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie realizacji przedsięwzięć, w efekcie których generowane będą nowe miejsca pracy;

 

- opracowanie koncepcji i przygotowanie do realizacji przedłużenia al. Jana Pawła II do drogi Bełchatów – Rogowiec przy współpracy z Miastem Bełchatów i Gminą Bełchatów;
 

- konsekwentne zaangażowanie na rzecz dotrzymania terminu budowy północnej obwodnicy Bełchatowa;


2. Tworzenie warunków zwiększających możliwości rozwoju młodzieży:
 

- zaangażowanie na rzecz współpracy z GKS „Bełchatów” i SKRA Bełchatów w zakresie szkolenia młodzieży i promocji Powiatu;

 

- budowa stadionu lekkoatletycznego;
 

- współpraca z wyższymi uczelniami;
 

- dostosowanie kształcenia młodzieży do potrzeb lokalnego rynku pracy;
 

- współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju oświaty, kultury, sportu i tradycji patriotycznych;
 

- rozwój zaplecza i infrastruktury powiatowych placówek oświatowych;


 

3. Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska:
 

- wsparcie finansowe dla gmin na realizację inwestycji o charakterze proekologicznym;
 

- pozyskiwanie kolejnych samorządów do współpracy z Eko – Regionem sp. z o.o.;
 

- edukacja ekologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych;
 

- rozwój sieci dróg rowerowych;
 

4. Rozwijanie warunków dla pomocy osobom potrzebującym:
 

- podnoszenie standardu opieki w Domu Pomocy Społecznej w Zabłotach i Bełchatowie oraz w Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej i MOS w Łękawie;
 

- pomoc osobom i rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji oraz niepełnosprawnym poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
 

- stworzenie właściwych warunków dla działalności Ośrodka Interwencyjno – Socjalizacyjnego;
 

- wsparcie dla organizacji pozarządowych, w szczególności w zakresie prowadzenia świetlic środowiskowych, warsztatów terapii zajęciowej oraz domów noclegowych.

PROGRAM PLUSA NA LATA 2010-2014

Copyright © 2014, PLUS Bełchatów