Menu

Radni PLUSa w Radzie Powiatu

DOŁĄCZ DO NAS

 
 


 

Dane organizacji:
Bełchatowskie Stowarzyszenie
Samorządowe PLUS
KRS 0000216169
REGON 592297530
NIP 769 204 33 99
Nr konta:
68 1440 1257 0000 0000 0347 3082
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 35
 

Paweł Koszek

Paweł Koszek

 

Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie

Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej

Okręg wyborczy nr 13:
Osiedle: Dolnośląskie bl: 112, 113, 114, 115, 116, 117,
Ulice: Al. Włókniarzy, Aliny, Bema, Bolesława Gotwalda, Braci Śniadeckich, Bronisława Malinowskiego, Cmentarna, Czapliniecka od nr 5 do nr 41 i od nr 2 do nr 44, E. Plater, F. Chopina, Feliksa Stamma, Grażyny, Haliny Konopackiej, Heleny Marusarzówny, Henryka Łasaka, Janusza Kusocińskiego, Janusza Sidły, Jerzego Kukuczki, Kątna,  Klonowa, Kossaka, Leśna, Lipowa, Mokra, Moniuszki, Piaskowa, Pod Ługami, Podgórze, Przejazd, Sercańska, Stanisława Królaka, Tadeusza Ślusarskiego, Transportowa,  Wandy Rutkiewicz,  Wł. Sikorskiego, Wyspiańskiego.

 

PLUS dla naszego otoczenia

 

Lata 2014-2018

 1. Dla rozwoju gospodarczego:

 • Realizacja kolejnych projektów mających na celu utrzymanie niskich cen ciepła, wody oraz odbioru ścieków i odpadów;

 • Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie którego następować będzie sukcesywne zaopatrzenie w ciepło, gaz i energię elektryczną osiedli domków jednorodzinnych;

 1. Dla rozwoju infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa:

 • Konsekwentna realizacja prac nad poprawą stanu nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta;

 • Budowa systemu sygnalizacji świetlnej na newralgicznych skrzyżowaniach;

 • Prowadzenie dalszych prac zmierzających do objęcia całej powierzchni miasta planami zagospodarowania przestrzennego, pozwalającymi na planowanie działań inwestycyjnych

 • Budowa systemu sygnalizacji świetlej na newralgicznych skrzyżowaniach;

 • Dalsza realizacji i rozwój idei Budżetu Obywatelskiego;

 • Prowadzenie dalszych działań w zakresie konsekwentnej poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego

 

 Lata 2010-2014

Dla lepszego komfortu życia Mieszkańców:

 • Modernizacja ciągu pieszego w ciągu ulic: W. Malczewskiej, ul. Edwardów, ul. Lipowej;

 • Modernizacja ul. Lipowej – wykonanie nakładki asfaltobetonowej oraz chodników;

 • Budowa oświetlenia ul. Grażyny;

 • Nasadzenia nowych roślin na osiedlu

 • Modernizacja Szkoły Podstawowej nr 8 – przebudowa 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących wraz z wydzieleniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 686 340 zł

Copyright © 2014, PLUS Bełchatów