Menu

Radni PLUSa w Radzie Powiatu

DOŁĄCZ DO NAS

 
 


 

Dane organizacji:
Bełchatowskie Stowarzyszenie
Samorządowe PLUS
KRS 0000216169
REGON 592297530
NIP 769 204 33 99
Nr konta:
68 1440 1257 0000 0000 0347 3082
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 35
 

Krzysztof Wata

Krzysztof Wata

 

Radny Rady Miejskiej w Bełchatowie

członek Komisji Prawa i Porządku Publicznego

członek Komisji Gospodarki Komunalnej

Okręg wyborczy nr 10:

Ulice: Energetyków, Paderewskiego bl. 2 i 4, Słowackiego bl: 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13.

Osiedle: Dolnośląskie bl: 216, 217, 218, 219, 220, 221.


 

PLUS dla osiedla Dolnośląskiego i Przytorza

 

Lata 2014-2018

 1. Dla rozwoju gospodarczego:

 • realizacja kolejnych projektów mających na celu utrzymanie niskich cen ciepła, wody oraz odbioru ścieków i odpadów;

 • współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami w zakresie realizacji przedsięwzięć, w celu stworzenia optymalnych warunków do tworzenia nowych miejsc pracy;

2. Dla rozwoju infrastruktury i poprawy bezpieczeństwa:

 • przy współpracy ze wspólnotami mieszkaniowymi przeprowadzenie kompleksowej oceny stanu technicznego bloków wybudowanych w formie tzw. wielkiej płyty;

 • konsekwentna realizacja prac nad poprawą stanu nawierzchni dróg i chodników na terenie miasta;

 • budowa systemu sygnalizacji świetlnej na newralgicznych skrzyżowaniach;

 • dalsza współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi w celu realizacji przedsięwzięć w osiedlach mieszkaniowych;

 • dalsza realizacja i rozwój idei Budżetu Obywatelskiego;

3. Dla pomocy społecznej i profilaktyki prozdrowotnej:

 • dalsze konsekwentne zwiększanie oferty nowych mieszkań poprzez wsparcie budownictwa społecznego;

 • dalsze systematyczne wspieranie bełchatowskiego szpitala w celu zapewnienia wysokiego standardu usług medycznych;

 • zakup oczekiwanych przez Mieszkańców usług medycznych, które nie są zakontraktowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia;

 

Lata 2010-2014

 1. Dla funkcjonalnej infrastruktury drogowej:

 • Remont parkingu przy ul. Słowackiego

 • Zakup kostki brukowej przekazanej na remonty dla wspólnot mieszkaniowych

 1. Dla rozwoju naszych najmłodszych:

 • Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 oraz prowadzenie warsztatów ekologicznych

 • Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 Realizacja projektów ekologicznych m.in. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9, SP nr 13 i PS nr 2

 • Remonty w ZSP nr 9 i utworzenie placu zabaw

Copyright © 2014, PLUS Bełchatów