Menu

Radni PLUSa w Radzie Powiatu

DOŁĄCZ DO NAS

 
 


 

Dane organizacji:
Bełchatowskie Stowarzyszenie
Samorządowe PLUS
KRS 0000216169
REGON 592297530
NIP 769 204 33 99
Nr konta:
68 1440 1257 0000 0000 0347 3082
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 35
 

Marek Chrzanowski

Marek Chrzanowski

 

Radny Rady Powiatu Bełchatowskiego

członek Komisji Rewizyjnej

Prezes Bełchatowskiego Stowarzyszenia Samorządowego PLUS

Okręg wyborczy nr 1
 
 

Swoje życie związałem z Bełchatowem i pracą na rzecz lokalnej społeczności.

Jestem pierwszym Prezydentem Miasta Bełchatowa wybieranym przez Mieszkańców w wyborach bezpośrednich. Zaszczytną i odpowiedzialną funkcję gospodarza naszego Miasta sprawowałem w latach 2002 - 2014. Jako Prezydent Bełchatowa wprowadziłem do samorządu rzeczy, które od zawsze były dla mnie najważniejsze:
 • jawność życia publicznego i publicznych finansów;
 • rozwój miasta;
 • zwiększenie bezpieczeństwa;
 • rozwój oświaty, kultury i sportu;
 • czytelność procedur przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta;

Charakterystyczne dla mojej prezydentury było skuteczne pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje (głównie z zakresu gospodarki wodno - ściekowej) oraz projekty oświatowe; tworzenie profesjonalnej infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz likwidowanie barier architektonicznych. Za największe sukcesy trzech kadencji można uznać doprowadzenie do budowy obwodnicy północnej miasta, uporządkowanie gospodarki przestrzennej w Bełchatowie, przebudowę i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, wybudowanie Hali Energia oraz doprowadzenie do powstania Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; termomodernizację szkół i przedszkoli; budowę dróg na osiedlach domków jednorodzinnych, sieci dróg rowerowych w mieście; tworzenie kolejnych klas integracyjnych, przygotowanie bogatej oferty darmowych zajęć pozalekcyjnych.

Doświadczenie samorządowe:
 • w 2014 r. wybrany na radnego Rady Powiatu Bełchatowskiego;
 • w latach 2002 - 2014 - Prezydent Miasta Bełchatowa;
 • 2002 - 2006 - członek Zarządu Związku Miast Polskich, odpowiedzialny za pracę Komisji Gospodarki Komunalnej;
 • w latach 2006 r. 2010 - członek Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich;
 • w latach 2006 - 2014 – Przewodniczący Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego;
 • radny trzeciej kadencji Rady Miejskiej w Bełchatowie;
 • do 2002 r. - aktywny działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej, przez dwie kadencje przewodniczący bełchatowskiego oddziału SRK.
Copyright © 2014, PLUS Bełchatów