Menu

Radni PLUSa w Radzie Powiatu

DOŁĄCZ DO NAS

 
 


 

Dane organizacji:
Bełchatowskie Stowarzyszenie
Samorządowe PLUS
KRS 0000216169
REGON 592297530
NIP 769 204 33 99
Nr konta:
68 1440 1257 0000 0000 0347 3082
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 35
 

Marek Jasiński

Marek Jasiński
Radny Rady Powiatu w Bełchatowie

członek Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

członek Komisji Edukacji, Kultury i Sportu

Okręg wyborczy nr 2

  

 

 

 

Odkąd pamiętam sprawy GROCHOLIC i historia naszego regionu interesowały mnie szczególnie. W młodości moim wielkim marzeniem było działanie w samorządzie lokalnym, aby rozwijać nasze miasto i podkreślać szczególną rolę GROCHOLIC w jego historii. Od 2006 roku mam możliwość spełniać tę powinność i wiem, że tylko silne przedstawicielstwo dzielnicy w strukturach samorządowych może zagwarantować jej stabilny rozwój.


 

PLUS dla Grocholic

 

Lata 2014-2018

 

Projekty bieżące i plany na przyszłość:

 • Zorganizowanie bankomatu w rynku Grocholskim.

 • Dalsze remonty dróg - między innymi dokończenie przebudowy ul. Piotrkowskiej

 • Budowa chodnika wzdłuż ul. Częstochowskiej na odcinku od Parku do ul. Świetojańskiej

 • Trwa opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie którego przygotowany zostanie plan zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz dla Grocholic.

 

 

W latach 2010-2014 JAKO RADNY POWIATU BEŁCHATOWSKIEGO I WICESTAROSTA PRACOWAŁEM PRZY REALIZACJI NASTEPUJĄCYCH PROJEKTÓW:

 

Inwestycje i remonty

 • Przebudowa ul. Zamoście

 • Budowa zieleńca przy ul. Tkackiej wraz z placem zabaw dla dzieci

 • Remont ul. Piotrkowskiej

 

Dzieci i młodzież to nasza przyszłość!

 • Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5

 • Utworzenie terenu zielonego wokół Przedszkola Samorządowego nr 8

 

OSP Grocholice - wielka tradycja i nasze bezpieczeństwo

 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grocholice-Bełchatów

 • Wprowadzenie OSP Grocholice do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego

 • Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bełchatów-Grocholice w zakresie bieżącego utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i utrzymania gotowości bojowej.
   

 

 
Copyright © 2014, PLUS Bełchatów