Zmieniamy Bełchatów

250 000 000 zł
wydaliśmy na utrzymanie miejskiego żłobka, przedszkoli i szkół. Było warto – inwestycja w dzieci i młodzież jest bowiem najlepszą inwestycją, która wielokrotnie zwraca się w postaci ogromnych sukcesów uczniów.
200 000 000 zł
to pieniądze jakie pozyskaliśmy z funduszy unijnych. Dzięki nim możliwe jest realizowanie tak wielu projektów (inwestycyjnych i społecznych) jednocześnie. Skuteczność w pozyskiwaniu środków zewnętrznych gwarantuje dynamiczny rozwój miasta, dlatego prezydent już dziś buduje silny front współpracy samorządów do walki o unijną kasę w nowym okresie programowania.
120 000 000 zł
to wartość inwestycji, jakie przeprowadziliśmy z myślą o pieszych, kierowcach i rowerzystach. To właśnie dla Was – Bełchatowian wybudowaliśmy kolejne kilometry chodników, ulic i ścieżek rowerowych.
81 000 000 zł
przeznaczyliśmy na transport i łączność. Dzięki temu mieszkańcy do swojej dyspozycji mają m.in. nowoczesną, dostosowaną do potrzeb osób niepełnosprawnych miejską komunikację, którą mogą dojechać do pracy, szkół oraz innych miejsc położonych w różnych częściach miasta.
8 000 000 zł
mając świadomość, że jakość środowiska i miejskiej zieleni wpływa na komfort życia, samopoczucie i zdrowie mieszkańców w szczególny sposób pielęgnujemy parki, zieleńce i skwery. Dbamy też o wodę w Rakówce – o jej świetnej jakości świadczą nie tylko badania, ale również mieszkańcy – ryby i raki.
5 200 000 zł
to kwota, jaką zagospodarowaliśmy na realizację przedsięwzięć z zakresu zdrowia. Szeroko rozumiana profilaktyka prozdrowotna jest dla nas jednym z priorytetowych zadań. Świadczy o tym szereg akcji, jakie zorganizowaliśmy właśnie z myślą o zdrowiu Bełchatowian,
w tym darmowe szczepienia i badania.
8 100 000 zł
otrzymały bełchatowskie organizacje pozarządowe. Dzięki budżetowym dotacjom wspólnie z organizacjami przeprowadzaliśmy wiele zadań służących całej lokalnej społeczności.
60 000 000 zł
przeznaczyliśmy na zadania z zakresu kultury i sportu. Dzięki tym środkom opłaciliśmy funkcjonowanie placówek kultury oraz obiektów sportowych. Wsparliśmy również organizacje pozarządowe i kluby sportowe. Odbyło się wiele imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych, a także szkolenia dla dzieci i młodzieży.
1 500 000 zł
to kwota, jaką w minionych latach przeznaczyliśmy na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży z bełchatowskich szkół oraz stypendia kulturalne i sportowe. Dzięki takiemu wsparciu setki młodych ludzi rozwija swoje talenty, odnosząc liczne sukcesy na arenach krajowych i międzynarodowych, rozsławiając przy tym nasze miasto.