Rewitalizacja centrum Bełchatowa
    


Unijne miliony dla Bełchatowa

 

Pozyskaliśmy blisko 200 mln zł na inwestycje. Niemalże 7 mln zł – to wartość zrealizowanych projektów społecznych.

 

Inwestycje:

 • Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej – wartość całego projektu: 153 076 500 zł

 • Przebudowa i modernizacja osiedlowych sieci ciepłowniczych – wartość całego projektu: 35 523 755 zł

 • Przebudowa Placu Narutowicza oraz ulicy Bawełnianej, Fabrycznej i 19 Stycznia, a także przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury i budynku przy ul. Kościuszki 15 i monitoring wizyjny centrum Miasta – wartość całego projektu: 26 170 557, 83 zł

 • Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy – wartość całego projektu: 20 880 000 zł

 • Budowa i przebudowa systemu dróg: al. Wyszyńskiego, ronda Solidarności oraz al. Jana Pawła II – wartość całego projektu: 10 583 821,47 zł

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej – wartość całego projektu: 10 067 279,82 zł

 • Przebudowa ulicy Czyżewskiego – wartość całego projektu: 8 014 374,73 zł

 • Zakup nowych autobusów i przebudowa przystanków – wartość całego projektu: 7 555 491,70 zł

 • Rewitalizacja Centrum Miasta – Etap I (przebudowa ul. Piłsudskiego, Pabianickiej, odnowienie budynku Muzeum Regionalnego, przebudowa i rozbudowa części MCK) – wartość całego projektu: 6 776 854,74 zł

 • Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – wartość całego projektu: 5 362 251,63 zł

 

Projekty społeczne:

 

 • Profesjonalny urzędnik – nowoczesna administracja – wartość całego projektu: 1 758 710,75 zł

 • Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów niepełnosprawnych i uczniów zagrożonych wykluczeniem społecznym – wartość całego projektu: 1 397 381,06 zł

 • Czwórka na medal – wartość całego projektu: 995 216,52zł

 • Uwierz w siebie – program szkoleniowo-doradczy dla osób po 60 roku życia – wartość całego projektu: 723 206,72 zł

 • Chcę wiedzieć więcej – kompleksowy projekt rozwijania i kształcenia w SP nr 1 i SP nr 5 – wartość całego projektu: 685 140,00 zł

 • System zarządzania jednostką – wartość całego projektu: 513 804,43 zł

 • Jestem dobry – chcę być lepszy – kompleksowy program wyrównywania szans edukacyjnych – wartość całego projektu: 352 272,40 zł

 • Opracowanie Strategii Marki Miasta Bełchatowa – wartość całego projektu: 200 859,00 zł

Rewitalizacja centrum Bełchatowa

 • Przebudowa ulicy Bawełnianej wraz z infrastrukturą komunalną;
 • Przebudowa Pl. Narutowicza, ul. Fabrycznej, ul. 19 Stycznia wraz z infrastrukturą komunalną;
 • Monitoring wizyjny Centrum Miasta Bełchatowa Etap II;
 • Przebudowa i rozbudowa budynku przy ul. Kościuszki 15;
 • Przebudowa i rozbudowa Miejskiego Centrum Kultury.

panorama_miasto_1.jpg

 

Te wszystkie zadania realizowane są (lub były) w ramach programu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę infrastruktury miejskiej Bełchatowa” zwanego potocznie rewitalizacją centrum. Łączna wartość projektu wynosi 29.100.254,65 zł, dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 20.473.328,60 zł.


Miejskie Centrum Kultury po przebudowie zyska nie tylko efektowny wygląd, ale także profesjonalną salę teatralną, większe możliwości wystawiennicze i komfortowe kino dla 220 osób – a wszystko bez ograniczeń dla osób poruszających się na wózkach.

W miejscu Ary powstanie piękny obiekt dla Amatorskiego Ruchu Artystycznego z jedyną w swoim rodzaju prezentacją Giganty Mocy. Szczegóły na youtube.com.

 


 

Copyright 2010 - 2014 Marek Chrzanowski, Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS