Osiedle Dolnośląskie
   
PLUS dla osiedla Dolnośląskiego

lata 2010 - 2014

 

 


Zadbane drogi i chodniki

 

 • Remonty chodników: w okolicy bloków 201, 202

 • Modernizacja ciągu pieszego w ciągu ul. W. Malczewskiej, ul. Edwardów, ul. Lipowej

 • Budowa zatok parkingowych w rejonie bl. 128-129, 134, 217, 318, 319, 320 oraz 332-333, 336-337

 • Wybudowanie miejsc postojowych przy „Gwarku”

 • Budowa parkingu w rejonie bl. 205 i 306 – 55 670 zł

 • Budowa parkingu w rejonie ulic Lipowej i Wojska Polskiego – 375 909 zł

 • Budowa parkingu w rejonie bl. 316 – 397 167 zł

 • Wykonanie nakładki asfaltobetonowej w rejonie bl. 104, 111, 143-142 oraz zjeździe z ul. Lipowej w os. Dolnośląskie

 • Modernizacja ul. Lipowej – wykonanie nakładki asfaltobetonowej oraz chodników

 

 

Osiedle przyjazne Mieszkańcom

 

 • Budowa placu zabaw w rejonie bloków 201 i 208

 • Oświetlenie północnej części parku – wykonanie mapy do celów projektowych

 • Przebudowa skweru przy ul. Edwardów – 129 998 zł

 • Doświetlenie terenu boisk sportowych i montaż monitoringu w rejonie bl. 101-111

 • Budowa oświetlenia ul. Grażyny – 35 301 zł

 • Remont wiat przystankowych

 • Nasadzenia nowych roślin na osiedlu

 

 

Nasze piękne szkoły

 

 • Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 5 – 1 075 000 zł

 • Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 7 – 833 000 zł

 • Realizacja projektu "Krasnal Hałabała kocha przyrodę" w PS nr 7

 • Realizacja projektów ekologicznych w Samorządowym Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2, Przedszkolu Samorządowym nr 5 i Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 9

 • Utworzenie „Ekopracowni Mickiewicz”

 • Modernizacja SP nr 8 – przebudowa 13 sanitariatów i pomieszczeń towarzyszących wraz z wydzieleniem sanitariatów dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej – 686 340 zł

 • Utworzenie placu zabaw przy ZSP nr 9

 • Budowa zespołu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 8 – 702 041 zł

 • Utworzenie szkolnego placu zabaw przy SP nr 8 – 230 000 zł

 • Remont dachu, sanitariatów, naprawa instalacji wod.-kan., wymiana instalacji CO w Publicznym Gimnazjum nr 3

 • Dostosowanie PG nr 3 do potrzeb osób niepełnosprawnych – 99 999 zł

 • Remonty w ZSP nr 9 (malowanie korytarzy, renowacja parkietu)

 

 

 Lata 2006 - 2010

dolne_1.jpg

Osiedle Dolnośląskie


„Nasze osiedle jeszcze nigdy nie było tak przyjazne mieszkańcom.
Nowe parkingi i miejsca do wypoczynku, także aktywnego, to coś, na co czekaliśmy”


Marcin Plisiecki
mieszkaniec os. Dolnośląskiego

 
 

 • termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 3 (2.520.000 zł netto), Szkoły Podstawowej nr 8 i nr 9;
 • montaż monitoringu w PG 3 (10 kamer wewnętrznych, 5 zewnętrznych), SP 8 (6 kamer wewnętrznych i 6 zewnętrznych) i w SP 9  (4 wewnętrzne i 4 zewnętrzne). Do każdej ze szkół kupiono też monitor i rejestrator;
 • cała gama zajęć pozalekcyjnych w szkołach;
 • zadbane i odnowione przedszkola;
 • utworzenie filii Przedszkola Samorządowego nr 5 w Szkole Podstawowej nr 9;
 • termomodernizacja filii Miejskiego Centrum Kultury „Gwarek”;

 

 • ponad 5 mln. zł. na zagospodarowanie części osiedla w rejonie bloków 101, 111, 110, 108, 109, 103 i 104 (boiska o różnych nawierzchniach, place zabaw, miejsca postojowe, alejki spacerowe, elementy małej architektury);
 • zagospodarowanie otoczenia terenu sztucznego lodowiska;

 

 • remont chodników m.in. przy ul. W. Malczewskiej, Edwardów i bl. nr 217 – 317,
 • wykonanie ciągów pieszych i przedłużenie zatoki parkingowej w rejonie Miejskich Kortów Tenisowych,
 • remonty zatok parkingowych m.in. w rejonie bl. 101 – 111, 204 – 324, przy ul. Edwardów,
 • budowa parkingu przy bloku 323 – 541.680 zł,
 • zaadaptowanie placu przy bl. 306 na parking,
 • budowa parkingu przy bl. 133 – 330.186 zł,
 • budowa placu parkingowego przy bl. 146 – 149, 225, 315,
 • budowa zatoki parkingowej przy ul. Zagłoby,
 • budowa drogi dojazdowej do Przedszkola Samorządowego nr 7 (nawierzchnia drogi i parking) – 112.325 zł,
 • wykonanie nakładek asfaltowych na drogach osiedlowych,
 • remont kapitalny nawierzchni ulic w rejonie bl. 101, 331, 332, 333 i ul. Łokietka,
 • oświetlenie przejść dla pieszych i parkingów,
 • wykonanie dokumentacji technicznej na przebudowę ul. Wojska Polskiego od ronda do ul. Armii Krajowej (przebudowę nawierzchni wykonał zarządca drogi),

 

dolne_10.jpg
dolne_2.jpg
dolne_4.jpg
dolne_5.jpg
dolne_7.jpg
dolne_9.jpg

 

 

Copyright 2010 - 2014 Marek Chrzanowski, Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS