Osiedle Przytorze i Ludwików
    

PLUS dla osiedla Przytorze i Ludwików

lata 2010 - 2014

 

 

 

Funkcjonalna infrastruktura drogowa

 

 • Przebudowa drogi powiatowej Al. Wyszyńskiego etap III i budowa Al. Jana Pawła II - 10.583.821,47 zł

 • Budowa ul. Ludwikowskiej – blisko 3 mln 200 tys. zł

 • Remonty dróg gruntowych

 • Remont parkingu przy ul. Słowackiego

 • Wykonanie zatok parkingowych przy ul. Reymonta i Norwida

 • Zakup kostki brukowej przekazanej na remonty dla wspólnot mieszkaniowych

 

 

Osiedle przyjazne Mieszkańcom

 

 • Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Ludwików etap II na ulicach: Gottwalda, Królaka, Malinowskiego, Wagnera, Liliowej, Braci Śniadeckich, Kusocińskiego, Rutkiewicza, Sidły, Stamma i Łasaka – 6 745 716 zł

 • Wykup nieruchomości pod uzbrojenie i drogi w os. Ludwików

 • Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla os. Ludwików

 • Budowa odejść kanalizacji deszczowej w ul. Baczyńskiego

 • Trwa opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie którego przygotowany zostanie plan zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz m.in. dla os. Ludwików

 

 

Inwestycje dla dzieci

 

 • Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 2 – 1 188 015 zł

 • Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 13 – 209 257 zł

 • Tworzenie warsztatów młodego ekologa w SP nr 13 – 16 664 zł

 • Zagospodarowanie terenu zielonego wokół budynku Przedszkola Samorządowego nr 2

 • Realizacja kilku projektów ekologicznych w PS nr 2 – Podróże do Krainy Przyrody, Ja i mój świat, Zielono mi – ogród przedszkolny miejscem edukacji ekologicznej

 

 Lata 2006 - 2010


Os. Przytorze i Ludwików
 

 • opracowanie dokumentacji uzbrojenia dróg w os. Ludwików, etap I – 287.000 zł netto,
 • budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w os. Ludwików, etap I – wartość blisko 25 mln. zł., zakończenie zadania: 2012 r.;

 

 • przystosowanie SP 13 i PG 5 do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej (m.in. zakup i montaż windy, platform samonośnych, dostosowanie sanitariatów) – blisko 350 tys. zł, z czego ok. 200 tys. zł. to środki, jakie miastu udało się pozyskać z Ministerstwa Edukacji Narodowej;
 • termomodernizacja SP 13 – 622.462 zł netto, w tym dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 284.335 zł. (m.in. wymieniono 362 okna i 14 drzwi);
 • budowa boiska przy SP nr 13 – 815.500 zł netto (wymiary 32mx64m, nawierzchnia ze sztucznej trawy, odwodnienie, bieżnia sportowa z nawierzchni poliuretanowej 3-torowa o szerokości 3x1,2m);
 • budowa monitoringu wizyjnego (6 kamer) i oświetlenia boiska sportowego przy SP 13 i PG 5 – 69 tys. zł. netto;
 • montaż monitoringu wizyjnego w SP nr 13 (16 kamer wewnętrznych i 5 zewnętrznych z monitorem i rejestratorem) oraz PG nr 5 (6 kamer wewnętrznych, 2 zewnętrzne, z monitorem i rejestratorem);
 • wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację i realizacja inwestycji w Przedszkolu Samorządowym nr 2;

 

 • budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z boiskiem wielofunkcyjnym do minipiłki nożnej, piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki z nawierzchnią poliuretanową, boiskiem do street ball’a, kortem tenisowym z nawierzchnią z trawy syntetycznej, boiskiem do siatkówki plażowej, 2 torami do gry w petanquę, na 115m2 miejsce do ćwiczeń siłowych, na 165 m2 miejsce do wspinaczki z elementami ścianek wspinaczkowych, alejki spacerowe, mała architektura, zieleń – 2.794.000 zł;
 • montaż monitoringu na w/w kompleksie (4 kamery) – 69.780 zł;
 • zakup urządzeń zabawowych na istniejące place zabaw, m.in. zestaw wspinaczkowy, huśtawki, karuzele;

 

 • remont chodników m.in. przy ul. Paderewskiego, Żeromskiego, Hubala, Broniewskiego, Reymonta, Gombrowicza i w okolicy SP 13;
 • wykonanie nakładki w ul. Słowackiego;
 • remont kapitalny nakładki w ul. Paderewskiego przy bl. 4 i 6;
 • oświetlenie ul. Granicznej;
 • remont chodnika przy ul. Broniewskiego;
 • przedłużenie zatoki parkingowej i budowa wysepki na pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów przy ul. Hubala;
 • przedłużenie zatoki parkingowe przy ul. Słowackiego 5;

   

 

1.jpg
8.jpg
9.jpg
7.jpg
3.jpg

 

 

Copyright 2010 - 2014 Marek Chrzanowski, Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS