Os. Okrzei i Słoneczne
    

PLUS dla osiedla Okrzei i Słonecznego

lata 2010 - 2014

 

 

 

Efektywność działania

 

 • Remont chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego

 • Remont chodnika wzdłuż ul. 1 Maja

 • Przebudowa ul. Okrzei w pobliżu posesji nr 3 – 91 266 zł

 • Budowa parkingu w rejonie bl. Nr 4 (os. Okrzei) – 167 169 zł

 • Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Okrzei

 • Modernizacja ul. Staszica – remont nawierzchni bitumicznych – nakładka asfaltobetonowa oraz remont chodników i drogi rowerowej

 

Z myślą o uczniach

 

 • Termomodernizacja Przedszkola Samorządowego nr 3 – 1 145 385 zł

 • Realizacja projektu ekologicznego w PS nr 3 „Klucz do natury” – 20 970 zł

 • Realizacja w Szkole Podstawowej nr 1 kompleksowego projektu rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych „Chcę wiedzieć więcej”

 • Budowa szkolnego placu zabaw przy SP nr 1

 • Realizacja w Publicznym Gimnazjum nr 1 kompleksowego programu wyrównywania szans edukacyjnych i interaktywnej edukacji młodzieży „Jestem dobry – chcę być lepszy”

 

 

Miejsca sportu i rekreacji

 

 • Zagospodarowanie doliny Rakówki u zbiegu ul. Armii Krajowej i Goetla – 99 576 zł

 • Utrzymanie Hali Energia oraz bieżące naprawy

 • Opracowanie wielobranżowej koncepcji na rozbudowę Hali Energia o dodatkową trybunę

 • Wykonanie monitoringu terenów zieleni w rejonie kompleksu boisk i bl. nr 2 – 24 600 zł

 • Rodzinny plac zabaw i rekreacji z siłownią zewnętrzną na os. Okrzei w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa – 300 000 zł

 

 


 

Lata 2006 - 2010

 

Os. Okrzei i Słoneczne

 • budowa nawierzchni ulic w os. Słonecznym (2007 rok), także na drogach wewnętrznych (2008 rok);
 • remont nawierzchni i chodników w ul. Staszica;
 • remont chodnika wzdłuż ul. Dąbrowskiego i ul. Okrzei, z dostosowaniem ich do potrzeb rowerzystów;
 • remont ciągów pieszych i wykonanie zatok parkingowych w różnych rejonach os. Okrzei (m.in. rejon przedszkola, bl. nr 19, 1, 2 – przy ul. 1 Maja, dojścia do BSM – w sumie kilkaset nowych miejsc parkingowych);
 • remont zatok parkingowych przy ul. Dąbrowskiego;
 • wykonanie zatok parkingowych pomiędzy os. Słonecznym a ul. Staszica;
 • adaptacja terenu pomiędzy blokiem nr 4 a pobliskimi butikami na tzw. plac wielofunkcyjny – 200 tys. zł;
 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu w rejonie ul. Okrzei;

 

 • zakończenie budowy kompleksu sportowo-rekreacyjnego ZOSIA pomiędzy os. Okrzei a Słonecznym (plac zabaw, tor dla rowerzystów, ścieżka zdrowia);
 • wybudowanie placu zabaw na os. Okrzei przy ul. 1 Maja;
 • zagospodarowanie terenów na rzeką Rakówką na wysokości ul. Tęczowej oraz w pobliżu ul. Staszica, jeszcze w tym roku zagospodarowany zostanie obszar u zbiegu ul. Staszica i Armii Krajowej (pojawi się tu m.in. 3.500 krzewów) – koszt tego zadania to ponad 350 tys. zł;

 

 • opracowanie dokumentacji projektowej na przystosowanie Szkoły Podstawowej nr 1 i Publicznego Gimnazjum nr 1 do nauczania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej – 12 tys. zł;
 • zakup urządzenia typu UGUL wraz z wyposażeniem do rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych;
 • hala namiotowa nad boiskiem przy SP 1 i PG 1 – 18 tys. zł;
 • wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji projektowej na termomodernizację Przedszkola Samorządowego nr 3;
 • wyposażenie tzw. Sali doświadczania świata w PS nr 3;

 


 

1.jpg
6.jpg
 

 

 

Copyright 2010 - 2014 Marek Chrzanowski, Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS