Os. Olsztyńskie, Żołnierzy POW i Politanice
    

PLUS dla osiedla Olsztyńskiego, Żołnierzy POW i Politanic

lata 2010 - 2014

 

 

 

 

Priorytetem są drogi

 

 • Budowa ul. Czyżewskiego wraz z chodnikami, drogą rowerową, oświetleniem i zjazdami do posesji – 8 572 989 zł

 • Rozbudowa ul. św. Alberta Chmielowskiego – 2 259 245 zł

 • Wybudowanie ul. Sadowej – planowany termin zakończenia 30 września 2015 r. – 1 448 694 zł

 • Remont nawierzchni ul. Wspólnej - koszt 68 880 zł

 • Budowa ul. św. Stanisława Biskupa – 205 410 zł

 • Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna

 • Budowa nawierzchni ul. Chabrowej – 578 968 zł

 • Modernizacja ul. Grota Roweckiego i ul. Kempfinówka - remont nawierzchni bitumicznych – nakładka asfaltobetonowa

 • Remonty dróg gruntowych w os. Politanice

 • Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulic: Lnianej, Pszenicznej, Rolnej, Żytniej, Zbożowej, Siewnej, Jęczmiennej, Żniwnej i Pogodnej oraz przebudowę skrzyżowania ul. Polnej z ul. Słoneczną

 

 

Dla bezpieczeństwa Bełchatowian

 

 • Remont nawierzchni chodnika w ciągu ul. Sportowej i Czyżewskiego

 • Budowa drogi rowerowej wzdłuż ul. Piłsudskiego – 258 766 zł

 • Wykonanie zatok parkingowych w rejonie ul. Targowej

 • Budowa oświetlenia wzdłuż ul. Jutrzenki - koszt 132 840 zł

 • Kapitalny remont sygnalizacji świetlnej oraz zakup i montaż czasomierzy na skrzyżowaniu ulic: Staszica i Czyżewskiego

 

 

Przyjazna szkoła

 

 • Remont Szkoły Podstawowej nr 3

 • Utworzenie placu zabaw przy SP nr 3 – 194 138 zł

 

 

A także…

 

 • Oddanie do użytku dwóch nowych bloków Towarzystwa Budownictwa Społecznego na os. Olsztyńskim – ok. 10 000 000 zł

 • Budowa placu zabaw „Urwisowo” na os. Olsztyńskim w ramach Budżetu Obywatelskiego – 200 000 zł

 • Wsparcie dla Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej

 


 

Lata 2006 - 2010

 

4.jpg

Os. Olsztyńskie, Żołnierzy POW i Politanice

 • budowa nawierzchni dróg w os. Olsztyńskim – w latach 2007-2010 przeznaczono na ten cel blisko 3 mln. zł. (kolejna kadencja upłynie pod znakiem budowy tutaj chodników),
 • przebudowa skrzyżowania ul. Olsztyńskiej, Sienkiewicza, Wschodniej i Targowej;
 • budowa ul. Cegielnianej – 1.681.244 zł;
 • budowa nawierzchni ul. Nowa, Dolna, Wodna (przebudowa sieci wodociągowej i energetycznej oraz budowa nawierzchni) – 3.264.078 zł;
 • dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę nawierzchni ul. Pogodnej wraz z odwodnieniem i oświetleniem;
 • kapitalny remont nawierzchni ul. Zielonej;

 

 • remont chodnika w rejonie bloku nr 8 na os. Żołnierzy POW,
 • opracowanie dokumentacji i budowa parkingu przy bl. nr 15 na os. Żołnierzy POW,
 • opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy prostopadłej do ul. Dolnej wraz z łopatką do zawracania,

 

 • opracowanie dokumentacji na uzbrojenie ul. Pabianickiej i Cegielnianej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w tych drogach,
 • opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej I i II etapu budowy sieci wodno-kanalizaycjnej i sanitarnej w os. Politanice wraz z projektem przebudowy ul. Czyżewskiego, projektem budowy istniejących ulic w obrębie ul. Czyżewskiego oraz z projektem oświetlenia – 250 ty. zł. + VAT,
 • jeszcze w tym roku ruszy budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w os. Politanice (zgodnie z planem we wrześniu ma nastąpić rozstrzygnięcie przetargu), zakończenie inwestycji planowane jest na 2012 r., wartość zadania: blisko 27 mln. zł, inwestycja realizowana w ramach projektu budowy i modernizacji sieci wod-kan na terenie miasta dofinansowanego ze środków Funduszu Spójności (łączna wartość projektu blisko 130 mln. zł.);
 • wykonanie i opracowanie pomiarów i analiz ruchu na ul. Czyżewskiego;

 

 • oświetlenie drogi do budynków socjalnych – 20.960 zł netto;
 • oświetlenie ul. Dolnej – 38.500 zł netto;
 • oświetlenie ul. Mazowieckiej i Warszawskiej – 39.200 zł netto;

 

 • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 – 808.175 zł;
 • monitoring SP nr 3;
 • budowa profesjonalnego boiska ze sztuczną nawierzchnią „Orlik 2012” – ok. 1 mln. zł;
   

1.jpg
7.jpg
3.jpg
6.jpg
2.jpg
5.jpg
9.jpg
 

Copyright 2010 - 2014 Marek Chrzanowski, Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS