Os. Grocholice
    

PLUS dla osiedla Grocholice

lata 2010 - 2014

 

 

 

Inwestycje i remonty

 

 • Przebudowa ul. Zamoście – 2 740 920 zł

 • Budowa ulic w osiedlu Grocholice: Bugaj, Tkacka, Powstańców Śląskich, Obrońców Gór Borowskich, Powstańców 1863 r., 11-go Listopada, Korfantego, Rzymowskiego, Smugowa, Powstańców Wielkopolskich, dwie ulice projektowane wraz z odwodnieniem i wjazdami oraz chodnik w ul. Radomszczańskiej – 6 159 979 zł

 • Przebudowa ul. Piotrkowskiej - budowa ulicy wraz z odwodnieniem i okrawężnikowaniem (jeszcze w tym roku), budowa chodnika i ścieżki rowerowej (do maja 2015 r.) - wartość zadania blisko 1 000 000 zł

 • Remont nawierzchni chodnika na Rynku Grocholskim

 • Budowa zieleńca przy ul. Tkackiej wraz z placem zabaw dla dzieci - koszt ponad 300 tys. zł

 • Trwa opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej, na podstawie którego przygotowany zostanie plan zaopatrzenia w ciepło, energię i gaz m.in. osiedla Grocholice

 

 

Wysoka jakość nauczania

 

 • Budowa kompleksu boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 5 – 1 014 462 zł

 • Realizacja w SP nr 5 projektu ekologicznego „Nasza Planeta Ziemia”

 • Realizacja w SP nr 5 kompleksowego projektu rozwijania i kształcenia kompetencji kluczowych „Chcę wiedzieć więcej”

 • Utworzenie terenu zielonego wokół Przedszkola Samorządowego nr 8

 • Montaż monitoringu terenów zieleni w obrębie PS nr 8

 • Realizacja w PS nr 8 projektu ekologicznego „Podróże do Krainy Przyrody”

 

 

W trosce o bezpieczeństwo

 

 • Dofinansowanie dla Ochotniczej Straży Pożarnej Bełchatów-Grocholice w zakresie bieżącego utrzymania, wyposażenia, wyszkolenia i utrzymania gotowości bojowej

 • Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Grocholice-Bełchatów – 249 960 zł

 

 

A także:

 

 • Imprezy rekreacyjne i festyny

 • Realizacja projektu "Grocholice - Łączymy pokolenia"

 


 

Lata 2006 - 2010

 

6.jpg

Os. Grocholice

 • budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odejściami kanalizacji deszczowej w ul. Wojska Polskiego – 2 mln. 189 tys. netto;
 • przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego – Zamoście – Ampere’a wraz z budową drogi rowerowej w ul Wojska Polskiego – 724.281 zł;

 

 • budowa chodnika na całej długości ul. Piotrkowskiej do projektowanej obwodnicy wschodniej, wraz z odwodnieniem i budową ścieżki rowerowej oraz zjazdami do posesji;
 • oświetlenie ul. Szkolnej, obniżenie krawężników, dodatkowe przejście dla pieszych i chodnik w ul. Szkolnej;
 • wykonanie nakładek asfaltowych w ul. Mostowej i Szkolnej;
 • kapitalny remont nawierzchni ul. Południowej i Częstochowskiej;

 

 • opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy nawierzchni ul. Zamoście wraz z budową chodników, odwodnienia i oświetlenia;
 • opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nawierzchni w os. Grocholice – 169.580 zł;
 • do 2012 r. potrwają roboty w ul. Tkackiej, Smugowej, Bugaj, Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich, Korfantego, Obrońców Gór Borowskich, Powstańców 1863 r., 11 Listopada, Rzymowskiego, Projektowanej I, Projektowanej II oraz na fragmencie ul. Radomszczańskiej. Wykonane będą nawierzchnie. Wzdłuż ul. Radomszczańskiej zrobione zostaną chodniki z kostki brukowej. Planowana jest również dobudowa i przebudowa wodociągu oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przyłączami. Rozbudowane będzie także oświetlenie uliczne. Przetarg, w drodze którego wyłoniono wykonawcę robót został już rozstrzygnięty. Koszt prac: ponad 6 mln. zł.

 

 • termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 5 - 756.074,99 zł;
 • montaż monitoringu w SP nr 5 – 3 kamery wewnętrzne, 4 zewnętrzne, monitor i rejestrator;

 

 • remont budynku Ochotniczej Straży Pożarnej oraz wspieranie OSP poprzez wyposażenie, szkolenie i zapewnienie gotowości bojowej jednostki;
   

7.jpg
8.jpg
5.jpg
4.jpg
3.jpg
1.jpg
2.jpg
 

Copyright 2010 - 2014 Marek Chrzanowski, Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS