Okolice ul. Czaplineckiej, os. Domiechowice
    

PLUS dla osiedla Domiechowice i okolic ulicy Czaplinieckiej

lata 2010 - 2014

 


 

Dobre rozwiązania

 

 • Budowa nawierzchni ul. Myśliwskiej – 1 442 790 zł

 • Przebudowa skrzyżowania ul. Czaplinieckiej z al. Włókniarzy – 857 404 zł

 • Budowa ul. Zakątek – 910 200 zł

 • Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie przetarg na opracowanie dokumentacji technicznej dla ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej

 • Budowa oświetlenia ulicy Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej – 233 700 zł

 • Zakup nieruchomości pod uzbrojenie dróg w os. Domiechowice

 • Remont ciągu pieszego w rejonie budynku „Odra”

 

 

Szkoły uczą i bawią

 

 • Realizacja w Szkole Podstawowej nr 4 programu zajęć pozalekcyjnych „Czwórka na medal”

 • Remont podłóg w SP nr 4

 • Trwa budowa nowoczesnego i bezpiecznego placu zabaw przy SP nr 4 – wartość zadania 115 450 zł

 • Trwa adaptacja budynku przy ul. Lipowej na potrzeby niepublicznego przedszkola i szkoły podstawowej

 

 

Zdrowie jest najważniejsze

 

 • Remont Oddziału Opieki Paliatywno-Hospicyjnej w bełchatowskim szpitalu w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa - 70 000 zł

 • Odnowienie traktów komunikacyjnych na terenie szpitala w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa - 100 000 zł

 • Wymiana windy w Pawilonie A Szpitala w ramach Budżetu Obywatelskiego Bełchatowa - 155 000 zł

 • Dotacja na remont oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego - 500 000 zł

 

 

Bełchatowska Strefa Przemysłowa

 

 • Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ul. Czaplineckiej i ul. Cegielnianej – 5 024 790 zł

 


 

Lata 2006 - 2010

 

9.jpg

Okolice ul. Czaplineckiej, os. Domiechowice

 • opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 484 (ul. Czapliniecka) z drogą krajową nr 8 (Al. Włókniarzy);

 

 • budowa nawierzchni ul. Spokojnej, Zacisze, Miodowej – 620.709 zł;
 • budowa nawierzchni ul. Topolowej – 145.627 zł;
 • budowa nawierzchni, oświetlenia i wpustów ulicznych w ul. Jaworowej – 255.559 zł.;
 • wykonanie nakładek bitumicznych w rejonie szpitala;
 • remont zatok parkingowych w rejonie przychodni Mega-Med.;

 

 • remont chodników m.in. w ul. Mickiewicza;
 • przebudowa chodnika w ul. Grabowej, na odcinku od ul. Czaplineckiej do granic miasta wraz z budową chodnika i wymianą krawężnika – 488 tys. zł ;
 • remont chodnika w ul. Grabowej w rejonie krańcówki autobusowej;

 

 • wykonanie audytu energetycznego i opinii na temat efektu ekologicznego na potrzeby przyszłej termomodernizacji Szkoły Podstawowej nr 4;
 • termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 – 926.407 zł;
 • monitoring SP nr 4 – 7 kamer wewnętrznych, 5 zewnętrznych, monitor i rejestrator;
 • doświetlenie przejść dla pieszych w okolicy szkoły lampami typu LED;
 • realizacja dofinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki programu zajęć pozalekcyjnych dla uczniów SP nr 4 „Czwórka na medal” – wartość projektu 996.328 zł, z zajęć skorzysta ok. 230 uczniów zarówno mających trudności w nauce, jak i ci, którzy przejawiają wybitne zdolności;
 • stworzenie w szkole specjalnej świetlicy wyposażonej w nowoczesne pomoce dydaktyczne, w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”;

 

 • jedyna taka inwestycja w Polsce - budowa świetlicy dla Polskiego Czerwonego Krzyża: wyburzenie starego budynku i postawienie zupełnie innego, nowoczesnego obiektu, koszt robót to ponad 1 mln. zł.;
 • konsekwentnie wspieramy Bełchatowski szpital: ponad 1 mln. 200 tys. zł. przeznaczyliśmy na specjalistyczny sprzęt dla bełchatowskiego szpitala, a prawie 9 mln. zł. na działania z zakresu ochrony zdrowia, w tym na szczepienia profilaktyczne (w tym roku szczepienia przeciwko meningokokom realizuje Szpital Wojewódzki w Bełchatowie);

   

6.jpg
8.jpg
4.jpg
5.jpg
3.jpg
2.jpg
 

Copyright 2010 - 2014 Marek Chrzanowski, Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS