Menu

Radni PLUSa w Radzie Powiatu

DOŁĄCZ DO NAS

 
 


 

Dane organizacji:
Bełchatowskie Stowarzyszenie
Samorządowe PLUS
KRS 0000216169
REGON 592297530
NIP 769 204 33 99
Nr konta:
68 1440 1257 0000 0000 0347 3082
97-400 Bełchatów
skr. pocztowa 35
 

PLUS dla Powiatu (2010-2014)

Program PLUSa dla Powiatu Bełchatowskiego na lata 2010 - 2014


1.    Działania na rzecz rozwoju gospodarczego powiatu.

- dobra współpraca z Kopalnią i Elektrownią „Bełchatów”,

- wsparcie dla budowy obwodnicy północnej przez GDDKiA w Warszawie,

- wsparcie dla budowy obwodnicy wschodniej przez Zarząd Województwa Łódzkiego,

-  poprawa stanu dróg powiatowych,

- współpraca z Regionalną Izbą Gospodarczą w Bełchatowie,

- wszechstronna pomoc dla bezrobotnych,

- wsparcie dla podmiotów gospodarczych i gospodarstw rolnych w zakresie pozyskiwania środków z UE;

2.    Stworzenie warunków zwiększających możliwości rozwoju młodzieży

- pozyskanie środków z UE na budowę stadionu lekkoatletycznego w Bełchatowie,

- współpraca wyższymi uczelniami na rzecz możliwości kształcenia w Bełchatowie,

- dostosowanie kształcenia zawodowego młodzieży do potrzeb rynku,

- współpraca z organizacjami pozarządowymi na rzecz rozwoju kultury i sportu,

- rozwój bazy powiatowych placówek oświatowych;


3.    Podejmowanie przedsięwzięć na rzecz ochrony środowiska

- wsparcie finansowe dla gmin na inwestycje proekologiczne,

- pozyskanie kolejnych samorządów do współpracy z Eko-Regionem sp. z o.o.,

- dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów,

- edukacja ekologiczna dla dzieci, młodzieży i dorosłych,

- kontynuacja budowy ścieżek rowerowych


4.    Rozwijanie warunków dla pomocy osobom potrzebującym

-podnoszenie standardów warunków w Domach Pomocy Społecznej w Zabłotach i w Bełchatowie, Domu Dziecka w Dąbrowie Rusieckiej i MOW w Łękawie,

- pomoc osobom i rodzinom pozostającym w trudnej sytuacji oraz niepełnosprawnym poprzez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie,

- stworzenie właściwych warunków dla działalności Ośrodka Interwencyjno-Kryzysowego,

- wsparcie dla organizacji pozarządowych prowadzących świetlice środowiskowe, warsztaty terapii zajęciowej, domy noclegowe.

###

Copyright © 2014, PLUS Bełchatów