Życiorys
   Swoje życie związałem z Bełchatowem i pracą na rzecz lokalnej społeczności.


Jako Prezydent Bełchatowa (lata 2002 - 2014) wprowadzałem do samorządu rzeczy, które od zawsze były dla mnie najważniejsze:

 • jawność życia publicznego i publicznych finansów;
 • rozwój miasta;
 • zwiększenie bezpieczeństwa;
 • rozwój oświaty, kultury i sportu;
 • czytelność procedur przy załatwianiu spraw w Urzędzie Miasta;

 

Charakterystyczne dla mojej prezydentury było skuteczne pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej na inwestycje (głównie z zakresu gospodarki wodno - ściekowej) oraz projekty oświatowe; tworzenie profesjonalnej infrastruktury rekreacyjno – sportowej oraz likwidowanie barier architektonicznych. Za największe sukcesy trzech kadencji, kiedy miałem zaszczyt i przyjemność być Prezydentem Miasta Bełchatowa można uznać przebudowę i modernizację Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, wybudowanie Hali Energia oraz doprowadzenie do powstania Bełchatowsko-Kleszczowskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego i Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej; termomodernizację szkół i przedszkoli; budowę dróg na osiedlach domków jednorodzinnych, sieci dróg rowerowych w mieście; tworzenie kolejnych klas integracyjnych, przygotowanie bogatej oferty darmowych zajęć pozalekcyjnych.

Doświadczenie samorządowe:

 • od 2014 r. - radny Rady Powiatu Bełchatowskiego;
 • od 2002 r. do 2014 r. - Prezydent Miasta Bełchatowa;
 • 2002 - 2006 - członek Zarządu Związku Miast Polskich, odpowiedzialny za pracę Komisji Gospodarki Komunalnej;
 • od 2006 r. - członek Komisji Rewizyjnej Związku Miast Polskich;
 • od 2006 r. do 2014 r. – Przewodniczący Podregionu Wschodniego Województwa Łódzkiego;
 • do 2002 r. - aktywny działacz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Archidiecezji Łódzkiej, przez dwie kadencje przewodniczący bełchatowskiego oddziału SRK;
 • radny III kadencji Rady Miejskiej w Bełchatowie.

Urodziłem się 3 listopada 1957 r. Posiadam wykształcenie wyższe magisterskie.
 

 

Copyright 2010 - 2014 Marek Chrzanowski, Bełchatowskie Stowarzyszenie Samorządowe PLUS