Stan techniczny środka transportu jako przyczyna zagrożeń

Jedną z przyczyn, która przyczynia się do występowania zagrożeń w komunikacji miejskiej jest zły stan techniczny środka transportu, inaczej mówiąc stan ograniczonej zdatności. W książkach z zakresu niezawodności maszyn, można znaleźć dwa stany: stan zdatności oraz stan niezdatności. Badania eksploatacyjne mówią, że między tymi dwoma stanami wyróżnia się nieskończony zbiór stanów ograniczonej zdatności. Stan ograniczonej zdatności jest to taki stan, w którym nastąpiło przekroczenie maksymalnej wartości przez jakakolwiek cechę elementu systemu, mającą miejsce w opisie stanu danego elementu, nie stwarzając niemożliwości realizacji zadania przez system.

Środek transportu jest głównym narzędziem pracy kierowcy. Wyróżnić można różne środki transportu, natomiast każdy z nich decyduje o charakterze pracy kierowcy. Można wyszczególnić kilka etapów pracy kierowcy: po pierwsze przed rozpoczęciem jazdy, kierowca ma obowiązek sprawdzenia stanu technicznego pojazdu oraz stanu wyposażenia pojazdu, po drugie podczas jazdy osoba uprawniona do prowadzenia pojazdu powinna dbać o bezpieczeństwo własne jaki i pasażerów, a także musi przestrzegać odpowiednich przepisów dotyczących jazdy, po trzecie kierowca po zakończeniu jazdy jest zobowiązany do sprawdzenia stanu technicznego pojazdu, jak również do uzupełnienia odpowiedniej dokumentacji i zgłoszenia dyspozytorowi zauważonych usterek. Odnosząc się do powyższych wymienionych etapów kierowcy bardzo często nie sprawdzają sprawności swoich pojazdów przed wyruszeniem w trasę. Wówczas taka decyzja może spowodować pojawienie się awarii środka, co wiąże się z powstaniem zagrożenia.